10 Cái/lốc Mới BUZ41A BUZ41 Đến-220
63,117 ₫
78,896 ₫
-20%
(5.0)
QX5253 5253 Nhúng Bèo-8
12,980 ₫
13,743 ₫
-5%
(5.0)
Mới 82UAO 82UA0 AURA 82UAO
77,114 ₫
81,186 ₫
-5%
(5.0)
PT2333-TF PT2333TF PT2333 In Hình 2333 CSP9 BGA9
18,579 ₫
19,597 ₫
-5%
(5.0)
UP1632P UP1632PQAG UP1632 QFN24
40,211 ₫
42,247 ₫
-4%
(5.0)
NEW 5 cái/lốc PIC16F1825-I/P PIC16F1825 IP DIP-14 IC
235,161 ₫
279,953 ₫
-16%
(1.0)