NY9M012AE8 NY9MO12AE8 SOP-8
12,019 ₫
12,481 ₫
-3%
(5.0)
Chuyền 74HC541PWR 74HC541
205,937 ₫
278,280 ₫
-26%
(5.0)
10 Cái/lốc MIC23031-AYMT Gea MLF-6 Còn Hàng
107,475 ₫
115,565 ₫
-7%
(5.0)
Bộ 50 PN2907ABU 2907A PN2907A TO-92 Mới Ban Đầu
142,607 ₫
150,234 ₫
-5%
(5.0)
TP2828 TP2828-ABNA QFN
101,697 ₫
104,933 ₫
-3%
(5.0)
Chuyền TL081MJG TL081MJ TL081M
353,629 ₫
477,977 ₫
-26%
(5.0)
NEW 100% XC9536XL XC9536XL-10VQ44C
37,674 ₫
50,849 ₫
-26%
(5.0)
302150 NCP302150MNTWG P302150 PQFN-31
126,890 ₫
130,819 ₫
-3%
(5.0)
100% MỚI SST29SF040-55-4C-NHE
34,207 ₫
46,226 ₫
-26%
(5.0)
10 Chiếc TC8002D TC8002 SOP-8 Mới
13,174 ₫
16,872 ₫
-20%
(5.0)
10 Cái/lốc BTS5434 BTS5434G SOP-28
328,667 ₫
365,185 ₫
-10%
(5.0)
100% MỚI UC3625Q
256,554 ₫
346,695 ₫
-26%
(5.0)
3 cái/lốc MAX561CAI SSOP28 MAX561 Còn Hàng
146,074 ₫
157,168 ₫
-7%
(5.0)
100% MỚI N82802AB
34,207 ₫
46,226 ₫
-26%
(5.0)
NEW 100% NT5DS32M16BS-5T
32,127 ₫
43,452 ₫
-26%
(5.0)
100% Mới Miễn Phí Vận Chuyển 89H48H12G2ZCBLGI BGA
992,009 ₫
1,340,553 ₫
-26%
(5.0)
5 Chiếc ADAU1702JSTZ LQFP-48 ADAU1702 Còn Hàng
391,303 ₫
420,656 ₫
-7%
(5.0)
ISL24813IRTZ ISL248 13IRTZ QFN
22,188 ₫
22,882 ₫
-3%
(5.0)
Chuyền IRF7341QTRPBF IRF7341QTRPB IRF7341QT IRF7341Q
205,937 ₫
278,280 ₫
-26%
(5.0)