Ban Đầu 4/KF4N20 Đến-252 200V 4A
29,214 ₫
30,699 ₫
-5%
(5.0)
20 Chiếc L7812 LM7812 L7812CV Đến-220
33,423 ₫
37,136 ₫
-10%
(5.0)
10 Cái/lốc AOD403 D403 Đến-252 30V85A P MOS
21,044 ₫
28,224 ₫
-26%
(4.7)
Ban Đầu 4 Cái/lốc S10H18R 180A/100V-220
68,826 ₫
72,539 ₫
-5%
(5.0)
Ban Đầu 5 Chiếc/IRLB4132 Đến-220
47,534 ₫
50,010 ₫
-5%
(5.0)
Ban Đầu Mới 5 Chiếc/5DL2CZ 5A/200V TO-220F
65,855 ₫
69,321 ₫
-5%
(5.0)