5 Cái/lốc G1563
48,306 ₫
50,849 ₫
-5%
(5.0)
5 Chiếc HD14070BP 4070
50,849 ₫
(5.0)
(1) 100% Mới BD4178GSW-ZE2 BD4178GSW BGA Chipset
109,093 ₫
128,277 ₫
-15%
(4.0)
AD7686CRMZ C3P MSOP10
115,565 ₫
(5.0)
5 Cái/lốc YG865C10R YG865C10 TO-220F
63,330 ₫
67,259 ₫
-6%
(5.0)
1 Chiếc NPD5565 DIP8 Năm 5565
41,603 ₫
43,684 ₫
-5%
(5.0)
10cps A3918SESTR-T 3918 QFN
265,799 ₫
(5.0)
100% Mới W83627DHG W83627DHG-A QFP
41,603 ₫
43,915 ₫
-5%
(3.9)
10 Cái/lốc BU2527DX TO-3P
147,923 ₫
(5.0)
10 Cái/lốc LA8303JG LA8303 SOP-8 Còn Hàng
49,462 ₫
52,004 ₫
-5%
(5.0)
10 Cái/lốc TNY277PN TNY277 DIP7
26,580 ₫
27,736 ₫
-3%
(4.8)
10 Cái/lốc TC4426CPA DIP8 TC4426 4426CPA Nhúng
47,613 ₫
49,000 ₫
-3%
(5.0)
3 Cái/lốc L6599D SOP
29,585 ₫
31,203 ₫
-5%
(3.0)
5 Cái/lốc R5007ANX R5007A TO-220F Còn Hàng
40,217 ₫
46,226 ₫
-13%
(5.0)
10cps 6A01 FE6A01 FA6A01
150,234 ₫
(5.0)
(2-5) 100% Mới NCP4205 NCP4205MNR2G QFN-44 Chipset
33,052 ₫
38,830 ₫
-15%
(5.0)
1 Cái/lốc GR8323N Nhúng Bèo-16 GR8323
10,863 ₫
11,325 ₫
-5%
(5.0)